بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

آنتی‌بلاک

معرفی محصول

چسبندگی بین دو لایه همجوار از فیلم‌های نرم که در اثر حضور نیروی واندروالس بین ناحیه آمورف پلیمر، وجود وزن مولکولی پایین آلیگومرها و تمایل مهاجرت آنها به سطح، وجود الکتریسیته ساکن یا جریان سرد رخ می‌دهد، به اصطلاح قفل شدگی و یا پدیده بلاک شدن می‌نامند. ذرات پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن تمایل زیادی به چسبیدن به یکدیگر دارند و جداسازی بین‌لایه‌های فیلمی پلیمری بدون ایجاد پارگی در آنها امکان‌پذیر نیست. افزودنی‌های آنتی‌بلاک به سطح لایه اضافه می‌شود و مانند یک جداکننده فیزیکی بین دو لایه همجوار عمل می‌کند، همچنین این ذرات زبری سطح را افزایش می‌دهند و در نتیجه سبب کاهش چسبیدن بین دو لایه می‌شوند. در شکل زیر تفاوت فیلم پلاستیک تولیدشده با حضور آنتی بلاک و عدم حضور آن نشان داده شده است.


در جدول زیر خصوصیات معمولی گونه‌های معدنی خالص آنتی‌بلاکها ارائه شده است:

مواد معدنی فرمول استوکیومتری چگالی (کیلوگرم/لیتر) سختی موهس (Mohes) شاخص‌های انکسار شکست نور توسط بلور
Albite NaAlSi3O8 ۶۲/۲ ۷ ۵۴/۱ – ۵۲/۱ ۰۱۰/۰
Anorthite CaAl2Si2O8 ۷۳/۲ ۶ ۵۹/۱ – ۵۷/۱ ۰۱۱/۰
Mocrocline KAlSi3O8 ۵۶/۲ ۶ ۵۳/۱ – ۵۱/۱ ۰۰۷/۰
Nepheline AlSiO4 ۵۹/۲ ۶ ۵۵/۱ – ۵۳/۱ ۰۰۴/۰
Orthoclase KAlSi3O8 ۵۶/۲ ۶ ۵۲/۱ ۰۰۵/۰
Talc Mg3Si4O10(OH)2 ۷۵/۲ ۱ ۵۰/۱ ۰۴۴/۰
Cristobalite SiO2 ۳/۲ ۵/۶ ۴۸/۱ ۰۰۳/۰
Muscovite mica KAl3Si3O10(OH)18 ۸۳/۲ ۵/۲ ۵۶/۱ ۰۴۰/۰
Clcite CaCO3 ۱۷/۲ ۳ ۵۷/۱ ۱۶۰/۰
Anhydrite CaSO4 ۹۷/۲ ۳ ۵۷/۱ ۰۴۳/۰
Magnesite MgCO3 ۳ ۴ ۵۱/۱ ۱۹۰/۰

 


کاربردها

صنعت پلاستیک: به منظور جلوگیری از چسبندگی فیلم‌ها به هم، افزایش زبری به منظور کاهش سطح تماس


جنبه‌های اقتصادی

ارزش بازار جهانی آنتی‌بلاک در سال ۲۰۱۵ درحدود ۳/۷۹۵ میلیون دلار آمریکا بوده است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار با نرخ رشد ترکیبی در حدود ۷/۵ در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار آمریکا برسد. معمولا این افزودنی در غلظت‌های ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ ppm در طول فاز اکستروژن به منظور جلوگیری از چسبندگی لایه‌ها به پلیمرها اضافه می‌شود. میزان مصرف آنتی‌بلاکهای گوناگون بستگی به ضخامت فیلم، گرید فیلم، افزودنی مورد استفاده و شرایط اکستروژن دارد.

عوامل فرصت‌ها در رشد ارزش بازار آنتی بلاک شامل موارد زیر است:

  • افزایش بازار به دلیل افزایش جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی
  • ظهور اقتصادهایی مانند عربستان سعودی، هند و چین باعث ایجاد فرصتهای پرسود برای بازار افزودنی آنتی بلاک می‌شود
  • نوآوری در توسعه محصولات

گریدهای قابل تامین

  • Sibelco M6000
  • Sibelco M4000