بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

کامپاندهای خودرنگ PP, ABS

امروزه استفاده از آمیزه‌های پلی‌پروپیلنی در تزئینات داخلی خودرو به امری متداول تبدیل‌شده است. داشبورد یکپارچه، رودری، کنسـول و طاقچه عقب نمونه‌هایـی ازاین‌دسـت قطعات می‌باشــند؛ امـا دستیابی به خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب با توجه به خودرنگ بودن مواد این نوع قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است.
به همین دلیل ورود به این حوزه از آمیزه‌های پلی‌پروپیلنی تا پیش‌ازاین توسط شـرکت‌های ایرانی صورت نگرفته بود. گروه آمیزه‌های خودرنگ پایه پلی‌پروپیلـن با ضربه‌پذیری بالا، به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصـــربه‌فـرد از قبیل مقاومـت بـه خــراش و ضربه‌پذیری بالا گزینه‌ای مناسب برای استفاده به‌جای مواد خارجی در تزئینات داخلی خودرو است.