بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

مستربچ‌های سفید

مستربچ‌های سفید بر پایه پلیمرهای متفاوت و با طیف رنگ‌های سفید متمایل به آبی، بنفش، سفید برفی و سفید گرم (متمایل به زرد) با درصد‌های مختلف تیتانیوم دی اکساید تولید می‌شود این مستربچ‌ها بدون تأثیر بر خواص رئولوژی پلیمر سبب بهبود خواص ظاهری مانند سفیدی و درخشندگی سطح فیلم شده و پخش بسیار مناسبی در ماتریس پلیمر به همراه دارند.