بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

مستربچ‌های رنگی

مستربچ‌های رنگی بسپار شیمی سپیدان در این صنعت، در دو گروه ذیل دسته‌بندی و عرضه می‌گردند:
– مستربچ‌های حاوی رنگ‌دانه‌های آلی و معدنی
– مستربچ‌های صدفی