بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

لوازم‌خانگی، الکتریکی و مبلمان شهری واداری

مستربچ‌های رنگی متنوع
مستربچ‌های سفید بر پایه پلیمرهای مختلف
مستربچ‌های UV
کامپاندهایPP،PE با کربنات و تالک
کامپاندهای PE, POM, PP PC, PA, … با الیاف شیشه
کامپاندها و مستربچ‌های تأخیر انداز شعله (FR)
مستربچ‌های انتی باکتریال