بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

صنعت نساجی

صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می شود. مواد اولیه ممکن است طبیعی باشد و یا از مواد مصنوعی تولید شده در صنایع شیمیایی استفاده گردد. یکی از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت نساجی شامل رنگ (color) می گردد. رنگ را می توان به دو گروه کلی رنگینه (dye) و رنگدانه (pigment) تقسیم نمود. یک رنگینه توسط پدیده جذب و نفوذ وارد کالا می گردد و توسط مکانیزم های خاصی نگه داری می شوند. در صورتیکه رنگدانه ...

معرفی رنگ های راکتیو \ Reactive Dyes

رنگرزی پارچه های بافته شده اغلب با رنگ های راکتیو انجام می شود؛ زیرا اغلب ویژگی های ثباتی خوبی را دارا هستند و کاربردهای متنوعی دارند. کاربرد راحت، محدوده شید ...

رنگ دیسپرس / Disperse Dyes

معرفی محصول این طبقه از رنگ ها (رنگ های دیسپرس) در آب به صورت ضعیفی محلول هستند؛ به همین علت، برای حفظ دیسپرسیون پایدار، ماده دیسپرس کننده به حمام رنگرزی اضافه ...