بسپار شیمی سپیدان

بیش از دو دهه تجربه درزمینه بازرگانی و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و صنعتی

شیمیایی

پلی‌ال (Polyol)

معرفی محصول پلی‌ال یک ترکیب الکلی با گروه چندگانه هیدروکسیل است و در صنایع غذایی و شیمی پلیمر کابرد دارد. دو نوع از پلی‌ال‌های پرکاربرد در صنایع پلی‌اترپلی‌ال و پلی‌استرپلی‌ال می‌باشند. ...

فنل

معرفی محصول فنل یک ماده شیمیایی آلی جامد بلوری است که از که از اتصال یک گروه هیدروکسیل و یک حلقه بنزنی تشکیل می‌شود، فنل با فرمول C6H5OH با نام‌های هیدروکسی ...

پتاسیم هیدروکسید

معرفی محصول پتاسیم هیدروکسید مشهور به آب قلیایی (Lye) یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی KOH است. همچنین این ماده به عنوان کاستیک پتاس نیز شناخته می‌شود. سنتز پتاسیم‌هیدروکسید در گذشته ...

استون

معرفی محصول استون یک حلال الی است که به صورت طبیعی در درختان، گازهای آتشفشان، آتش‌های جنگلی و گیاهان یافت می‌شود. استون(دی متیل کتون ؛ پروپانون ؛ دی متیل کربونیل ، ...